Jeg bærer deres lig Lyrics

Afsky
om lidt blir her stille
om lidt er det forbi
når brændt er hver en by
livet udspringer påny
jeg følger blot min sjælerod
når jeg pryder dal og hav
med de fortabte sjæles blod

ingen så hvad de trådte under fode
i striden mod magtens trone
jordens tarv - menneskets grav
om lidt er i borte
vi ses ej igen