IDOL Lyrics

bis
Ai kowasu guwanguwan na sono me ni
Kasu meido yokosu jitsu ni ue no ue
Urei me ni au koi masa ni
Ai kowasuguwanguwan na sono mimi ni
Banji kyuusu WITTO ni tomu are maji de?
Cha? tekitou? Why?
Ie nanto iu TERIBURU WAARUDO

Ou fu tanoshiku ridatsu
Onji kairi seiji
Mou rettoukan b***obasu oto

Ue he yuku hodo kandou samasu
Kono netsu no taido mimi ni aku
Aimai na yatsu dake ga usankusai
Ai don't KNOW ue ni yuku hodo yori takaku kakumei?
Sonna koto funou

Ai kowasu guwanguwan na sono me ni
Kasu meido yokosu jitsu ni ue no ue
Urei me ni au koi masa ni
Ai kowasuguwanguwan na sono mimi ni
Banji kyuusu WITTO ni tomu are maji de?
s***to? tekitou? Why?
Ie nante iu? SHINIKARU WAADO

Ou fu tanoshiku ridatsu
Onji kairi seiji
Mou rettoukan b***obasu oto
Ue he yuku hodo kandou samasu
Kono netsu no taido mimi ni aku
Aimai na yatsu dake ga usankusai
Ai don't KNOW ue ni yuku hodo yori takaku kakumei?
Sonna koto funou

Ue he yuku hodo kandou samasu
Kono netsu no taido mimi ni aku
Aimai na yatsu dake ga usankusai
Ai don't KNOW ue ni yuku hodo yori takaku kakumei?
Sonna koto funou