Henryk Górecki

 
Henryk Górecki
Symphony no. 3, op. 36: I. Lento - Sostenuto tranquillo ma cantabile


Henryk Górecki; Beth Gibbons, Polish National Radio Symphony Orchestra, Krzysztof Penderecki