José Alfredo Jiménez

 
José Alfredo Jiménez
Amanecí entre tus brazos