Klementyna Umer

 
Klementyna Umer
Na wypadek, gdyby to nie skończyło się małżeństwem