Liezel Garcia

 
Liezel Garcia
Alipin Ako
Gisingin Ang Puso
Lumayo Ka Man Sa Akin
Ngayong Alam Ko Na