Fly From Here, Pt II: Sad Night at the Airfield Lyrics

Yes
Fly From Here - Pt II - Sad Night At The Airfield"

There are no ground staff in the empty corridors
Is no one sleeping?
No one awake?

I'd start an engine in the night
If only just to break the silence
That last intake of...
Air...

The clouds in the night as we breathe
Too late for even the night breathes to me

We can wait for dawn
To carry on
Then we can fly from here

I want to be the one
Who always gives you shelter
Finds you waitin'
Keep you warm

I want to be the one
Who's always there beside you
But we both must
Face the dawn...
Alone...

So cruel like the world that we leave
Too late for even the night breathes to me

We can wait for dawn
To carry on
Then we can fly from here

Only ghosts are in the empty corridors
They're all strangers
Never cared

I know them from some other life
When things were different
And we both were in the end

Turn yourself around (turn yourself around)
Turn your life around (turn your life around)
Turn your world around (turn your world around)
Turn this ship around (turn this ship around)

So turn your wheel around
I watch the sky

All defenses down
I watch the sky
I watch the sky
____________________________________________________

Nie ma żadnego personelu ziemnego w pustych korytarzach
Nikt nie śpi?
Nikt się nie obudził?

Uruchomiłbym silnik w nocy
Jeżeli tylko to mogłoby przerwać ciszę
Ten ostatni pobór z...

Powietrza...

Chmury w nocy hodujemy
Za późno, nawet noc szepcze do mnie

Możemy czekać na świt
Kontynuować
W takim razie możemy lecieć stąd

Chcę być jeden
Kto zawsze udzieli ci schronienia
Znajduję czekanie
Zatrzymuje cię ciepło

Chcę być jeden
Kto zawsze jest tam przy tobie
Ale obydwoje musimy
Stawać przed świtem...

Sami...

Tak okrutny jak świat, który zostawiamy
Za późno, nawet noc szepcze do mnie

Możemy czekać na świt
Kontynuować
W takim razie możemy lecieć stąd

Tyle że duchy są w pustych korytarzach
Oni są wszystkimi nieznajomymi
Nigdy nie troszczą się

Znam to z jakiegoś innego życia
Gdy rzeczy się różniły
I obydwoje byliśmy na końcu

Odwracać się (odwracać się)
Uzdrawiać twoje życie (uzdrawiać twoje życie)
Odwracać twój świat (odwracać twój świat)
Rozładować i przygotować do drogi ten statek (rozładować i przygotować do drogi ten statek)

Tak odwróć swoją tarczę
Patrzę na niebo

Wszystkie obrony zniesione
Patrzę na niebo
Patrzę na niebo